POS-CONTROL

Systém POS-CONTROL je využíván pro monitorování provozu pokladen ve verzi POS-CONTROL Retail a ve verzi POS-CONTROL Industry je využíván pro kontrolu celého výrobního a skladovacího procesu.

POS-CONTROL Retail - Systém monitorování provozu pokladen

Systém POS-CONTROL Retail je vlastním produktem společnosti Integoo, který je vyvíjen na základě požadavků našich zákazníků. Účelem systému POSCON je zajistit bezpečnostní dohled nad pokladním místem. Jedná se o monitorovací a vyhodnocovací systém, který automaticky páruje záznam kamerového systému s konkrétní transakční událostí na pokladně.

K čemu slouží?

Systém POS-CONTROL zajišťuje on-line dohled provozu pokladny a současně poskytuje nástroj pro zpětné vyhodnocení zaznamenaných událostí, nestandardních pokladních transakcí, nestandardního chování pokladních nebo nakupujících osob.

poscon2Komu je určen?

 • Obchodní řetězce
 • Jídelny a stravovací provozy
 • Retail

Klíčové argumenty a přínos systému POS-CONTROL

 • Snížení finančních ztrát
 • Prevence nežádoucí činnosti pokladních, tzv "přátelské nákupy”
 • Bezpečnostní evidence nestandardních událostí na pokladním místě, u konkrétní osoby nebo zboží
 • Manažerský dohled
 • Archiv událostí spojený s videozáznamem
 • Rychlé vyhledání transakcí společně s videozáznamem, detailní filtry a tiskové sestavy
 • Možnost využití stávajícího kamerového systému
 • Zakázkové řešení na míru zákazníkovi

Dopad nasazení systému POS-CONTROL

 • Eliminace finančních ztrát na pokladnách
 • Zvýšení efektivity činnosti pracovníků ostrahy
 • Manažerská kontrola nad činností pokladních
 • Prevence budoucího nežádoucího chování

Funkcionality

 • Video záznam činnosti na pokladně - záznam ze dvou kamer (detailní a přehledová)
 • Datový záznam načítání zboží na pokladně – jednotlivé položky
 • Ukládání do SQL databáze k dalšímu zpracování
 • Synchronizace videozáznamů s načteným zbožím na pokladně
 • Ruční označování video záznamu pracovníkem ostrahy v on-line nebo off-line režimu
 • Vyhledání pokladních transakcí a video záznamů podle různých kritérií
 • Prohlížení pokladních transakcí v on-line nebo off-line režimu
 • Tiskové sestavy pro vedení společnosti

Různé režimy fungování systému POS-CONTROL

poscon4Dohled v režimu on-line
Pracovník ostrahy sleduje provoz na zvolené pokladně, a pokud vyhodnotí dění na pokladně jako nestandardní nebo pro něj podezřelé, může snadno označit video-záznam značkou typu „Podezření na přátelský nákup“, „Podezření na manipulaci s hotovostí“, nebo „Obecné podezření“.

Režim čekání na kód
Systém POS-CONTROL porovnává on-line načtené kódy zboží na všech pokladnách s kódy na tzv. sledované listině. V případě, že je na libovolné pokladně načten kód sledovaného zboží (např. zboží v akci, velmi drahé zboží nebo zboží, se kterým je často podezřele manipulováno), systém zvukově a obrazově upozorní místní ostrahu, která situaci okamžitě posoudí a vyhodnotí.

Vyhodnocení v režimu off-line
Pracovník s oprávněním prohlížet záznamy vyhodnocuje zpětně historii událostí a to dvěma způsoby. Za prvé si prohlíží již označené a tedy podezřelé záznamy, které byly vytvořeny během on-line dohledu a tyto analyzuje. Za druhé, používá sofistikované metody vyhledávání událostí a to např. podle pokladny, jména pokladního pracovníka, názvu zboží, kódu zboží, ceny zboží, storno pokladny apod. za účelem provedení vlastní kontroly pohybu zboží přes pokladnu. Každý záznam kódu zboží odpovídá pokladnímu místu, jménu pracovníka pokladny a konkrétnímu kamerovému záznamu.

Technický popis a verze systému POS-CONTROL

  POS-CONTROL Prime POS-CONTROL Direct POS-CONTROL Enterprise
Obecné      
- Maximální počet monitorujících pokladen 5 25 více než 25
- Počet licencí pokladen v rámci jádra systému 1 1 1
- Počet klientů v rámci jádra systému 1 1 1
Podporované technologie      
- Připojení k podporvanému pokladnímu systému ano ano ano
- Možný zakázkový vývoj driveru pro připojení k jinému pokladnímu systému ano ano ano
- Připojení k podporovanému kamerovému systému ano ano ano
- Integrace záběrů detailní a přehledové kamery ano ano ano
- Možný zakázkový vývoj driveru pro připojení k jinému kamerovému systému ne ne ano
Dohled      
- Ostraha - režim on-line monitorování ano ano ano
- Ostraha - režim čekání na kód ano ano ano
- Manažer - režim off-line dohledu ano ano ano
Historie      
- Události generované POS systémem ano ano ano 
- Označené záznamy pracovníkem ostrahy ano ano ano
- Vyhledávání a podrobný filtr ano ano ano
- Systémový deník ano ano ano
Archivace      
- Možnost uchování označených nestandardních událostí ano ano ano
- Nastavení automatického odmazzání záznamů ano ano ano
Reporting      
- Možnost zakázkového řešení reportingu ano ano ano

 

Podporované technologie

 • Na vyžádání aktuální stav

PDF DOKUMENT KE STAŽENÍ